İkamet

Farz namazlarda ayrıca «ikamet» getirmek erkekler için sünnettir.

İkamet cümleleri şunlardır:

Allâhü ekber- Allâhü ekber

Allâhü ekber- Allâhü ekber

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

Eşhedü enlâ ilâhe illellah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllah

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllah

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh

Kad Kameti’s-salâh

Kad Kameti’s-salâh

Allâhü ekber, Allâhü ekber

Lâ ilâhe illelllah

Kaynak: diyanet.gov.tr