Tag Archives: ay’ın ikiye bölünmesi mucizesi

Ay’ın İkiye Bölünmesi Mucizesi

Kur’an-ı Kerim’de, “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar ise, ne zaman bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ‘Bu daimî bir sihirdir.’ derler.”[1] ayetinin açık işareti ve tüm sahih hadis ve siyer kaynaklarında geçen manevi tevatür derecesindeki ayın yarılması mucizesinin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi vereceğiz.